Would you like to see Fanatical in English?
100% Official Keys Only
Sadece% 100 Resmi Anahtarlar
Instant Digital Delivery*
Anında Dijital Teslimat *

Total War: THREE KINGDOMS - Eight Princes

İndirilebilir İçerik. Bu içerik oynamak için aynı platformda Total War: THREE KINGDOMS gerektirir
YouTube Videos
YouTube
8 PRINCES MULTIPLAYER - Total War:...
8 PRINCES MULTIPLAYER - Total War: Three...
8 PRINCES MULTIPLAYER - Total War: Three Kingdoms -...
07 Ağustos 2019
Tutorial Game Trailer Three Kingdoms...
Tutorial Game Trailer Three Kingdoms | Eight...
Tutorial Game Trailer Three Kingdoms | Eight...
27 Temmuz 2019
Lets Play - Sima Ai - Total War:...
Lets Play - Sima Ai - Total War: Three Kingdoms...
Lets Play - Sima Ai - Total War: Three Kingdoms - 8...
06 Ocak 2020
TW3K DLC: Eight Princes Reaction!
TW3K DLC: Eight Princes Reaction!
TW3K DLC: Eight Princes Reaction!
24 Temmuz 2019

Bu hakkında dlc

• Yeni sefer, Üç Krallık döneminin 100 yıl sonrasında geçiyor

 

• Birbirinden ciddi anlamda farklı oyun tarzlarına sahip sekiz yeni oynanabilir prens...

 

• Eşsiz binalar, atamalar ve saray seçenekleri...

 

• Yeni seçkin birimler: Düşmanlarınızı kudretli katafraktlar ile ezin!

 

• Ulus gelişiminizi dört farklı odak noktasıyla şekillendirin: Zenginlik, Ruh, Kudret ve Zihin

 

• Bu eşsiz çatışmaları yansıtan kilit asayiş ve ulus rütbesi değişiklikleri

 

Bu içerik hakkında

 

Takvimler MS 291’i gösteriyor. Üç Krallık döneminin çalkantılı olaylarının üzerinden bir nesil geçti. Güç çatışmasını çözümsüzlüğe mahkum eden üçlü bölüşmeye ve krallıkların Jin hanedanı çatısı altında kısa süreli birleşmesine karşın, iç savaşın çıkması bir kıvılcıma bakıyor.

 

Jin hanedanı çatırdıyor. Ayrı ayrı hırsları ve yöntemleri olan çok sayıdaki yönetici prens daha fazla güç elde etmek için ellerini ovuşturuyor. Bu prenslerin arasından sekiz prens öne çıkıyor... Prensler imparator ve imparatoriçelerinin sancağı altına mı girecek? Yoksa çağlar boyunca dilden dile dolaşacak efsaneler yaratmanın mı peşine düşecek?

 

Eight Princes Bölüm Paketi, Total War: THREE KINGDOMS’ta yaşanan olayların 100 yıl sonrasında geçiyor. Pakette, Jin Hanedanı’nın önde gelen prensleri tarafından yönetilen, oynanabilir uluslar yer alıyor. Bu Sekiz Prens, kendi oyun tarzlarına etkileyici ve eşsiz bir şekilde yoğunlaşarak ciddi şekilde farklı sefer mekanikleri sunuyor.

 

Oynanabilir prensler

 

Oynanabilir sekiz prensin her biri temel oyundaki beş çekirdek karakter sınıflarına mensup ve her birinin, kendi oynanış tarzına ciddi şekilde odaklanan, kendilerine has sefer mekanikleri var.

 

Sima Yong: kurnaz savunmacı

 

Sınıf: Öncü

 

Oynayış odağı: savunma ve altyapı

 

Eşsiz birimler:

 

• Xianbei Atlı Okçuları (taciz savaşçıları, yüksek atış oranı ve hareket kabiliyeti)

 

• Xianbei Binicileri (baskın süvarileri, mükemmel hücum bonusları)

 

Sima Yong, savunma ve altyapıya büyük önem vermektedir. Garnizonda bulunan tüm ordular yedekleri ve ulus desteğini arttırır, Sima Yong’un yerleşim yerlerindeki inşaat maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur. Sima Yong'un Askeri Güvenlik bina zinciri soylu desteğini ve tüm kaynaklardan elde edilen geliri artırır, itibarı güçlendirir ve ek garnizonlar sağlar. Sima Yong’un Askeri Denetim ataması, tüm kaynaklardan elde edilen geliri soyluların desteği pahasına daha da artırır.

 

Maharetli kişiyi bakışından tanıyan Sima Yong’un, muharebelerden sonra Günün Adamı olaylarını başlatma ihtimali daha yüksektir.

 

Sima Jiong: otoriter naip

 

Sınıf: Komutan

 

Oynayış odağı: merkezi yönetim

 

Eşsiz birimler:

 

• Qi Muhafızları (sırıklı piyade, süvarilere karşı iyi, mükemmel zırh)

 

• Qi Arbaletçileri (zırhlı arbaletçiler, zırhlı birimlere karşı muhteşem)

 

Sima Jiong’un eşsiz kaynağı Denetimdir. Sima Jiong bu kaynak sayesinde soyluların desteği artırır ve yozlaşmayı azaltır. Denetim, ulus lideri tarafından ve askeri başarılar ile sağlanır; ancak askeri kayıplar ve sarayda bakanların atanmasıyla kaybedilir. Sima Jiong, güçlü karakterleri bakanlık mevkilerinden azletmesine, bu sayede Denetim kaybıyla mücadele etmesine imkan tanıyan eşsiz bir saray eylemine sahiptir.

 

Sima Jiong'un eşsiz yönetim bina zinciri, sağlanan denetimi artırırken yozlaşmayı da azaltır. Ayrıca, Sima Jiong, kumandanlıkları vasıtasıyla Kumandanlık Kontrolü atamasına erişebilmekte, bu sayede denetimden bir miktar taviz verme karşılığında tüm kaynaklardan elde edilen geliri artırıp yozlaşmayı azaltabilmektedir.

 

Sima Yue: imparatorluk gözetmeni

 

Sınıf: Koruyucu

 

Oynayış Odağı: siyaset ve dahili hükümet

 

Eşsiz birimler:

 

• Xu Binicileri (taarruz, baskın piyadesi, iyi hücum)

 

• Xu Savaşçıları (Ön cephe hattı baltalı piyadesi, yüksek sağlık, iyi menzilli savunması)

 

Sima Yue’nin eşsiz kaynağı olan Nüfuz, inşaat maliyetlerini ve sürelerini azaltır ve ulusunun araştırma oranını artırır. Bu kaynak, Sima Yue’nin kumandanlıklarındaki özel atamalar ile elde edilir, askeri mağlubiyetler ile kaybedilir. Ayrıca zaman içerisinde doğal olarak azalmaktadır.

 

Sima Yue’nin eşsiz İş Gücü ekonomi bina zinciri nüfus artışını destekler ve inşaat maliyetlerini azaltır. Sima Yue’nin sarayında iki eşsiz bakanlık mevkisi de bulunmaktadır: asker yetiştirme maliyetlerini azaltan ve Askeri Müdahale atamasına imkan tanıyan askeriye elçisi ve yozlaşmayı azaltan ve Taşra Teftişi atamasına imkan tanıyan İl Danışmanı.

 

Sima Ai: prensipli yönetici

 

Sınıf: Şampiyon

 

Oynayış odağı: dahili gelişim

 

Eşsiz birimler:

 

• Jing'in Piyadeleri (sırıklı piyade, anti süvari, iyi moral ve zırh)

 

• Jing Okçuları (mükemmel menzilli hasarı, çok miktarda mühimmat)

 

Sima Ai’nin eşsiz kaynağı Yeniden Düzenlemedir. Bu kaynak ticari nüfuzu ve araştırma hızını artırır, yozlaşmayı azaltır. Sima Ai’nin eşsiz Yeniden Düzenlenmiş Altyapı özelliği, kumandanlık başkentlerindeki binaların Yeniden Düzenleme artışını ve azalışını etkilediğinden dolayı, Yeniden Düzenleme yerleşim yeri geliştirmesi ile elde edilir.

 

Sima Ai’nin ulusu, Yeniden Düzenlemeyi daha da artırmak üzere iki eşsiz kumandanlık atamasına da erişebilmektedir. Yönetimi Yeniden Yapılandırma; Yeniden Düzenleme kazanımını ve kumandanlık binalarından elde edilen tüm Yeniden Düzenleme kazanımlarını artırmanın yanı sıra, ticaret, ipek ve baharatlardan elde edilen geliri de yükseltir.

 

Sima Ying: sevilen vali

 

Sınıf: Stratejist

 

Oyun tarzı odağı: karakterler

 

Eşsiz birimler:

 

• Qiang Avcıları (Atlı okçu, iyi avcı eri, yakın muharebede iyi, yorgunluğa bağışık)

 

• Qiang Çapulcuları (baskın süvarisi, kanattan saldırı, yorgunluğa bağışık, menzilliye karşı savunma zafiyeti)

 

• Qiang Baskıncıları (yakın süvari, kanattan saldırı, yorgunluğa bağışık, mızraklara karşı savunma zafiyeti)

 

Sima Ying'in sarayı, yalnızca başbakana, varise ve ulus liderine has olan ulus çapında etki sağlama özelliğinin herhangi bir bakanlık mevkisine atanmış karakterler için mevcut olması bakımından diğer saraylardan farklıdır. Bu açıdan, Sima Ying’in sarayına karakterleri akıllı bir kombinasyonla atayarak güçlü ve geniş kapsamlı bir etki elde edilebilir.

 

Sima Ying, köylülerden elde edilen gelire ve aynı kumandanlıktaki çiftliklerden gıda üretimine bonuslar sağlayan Hükümet Desteği ziraat bina zincirinin daha güçlü bir türüne de erişebilmektedir.

 

Sima Lun: gaspçı prens

 

Sınıf: Komutan

 

Oynayış odağı: casusluk ve diplomasi

 

Eşsiz birimler:

 

• Xiongnu Süvarisi: (Baskın süvarisi, mükemmel hücum)

 

• Xiongnu Katafraktları (taarruz, mükemmel hücum, mükemmel zırh)

 

Sima Lun’un eşsiz ulus kaynağı Kurnazlıktır. Sima Lun’un oyun tarzı ağırlıklı olarak aldatmacaya ve casusluğa dayanır. Sima Lun’un oyunun başlangıcından itibaren ekstra casus yuvası vardır ve Sima Lun, casusları tarafından gerçekleştirilen eylemler sayesinde eşsiz kaynak elde eder. Kurnazlık vekaleten savaş çıkarmak, diplomatik aldatmacalar yapmak ve ulusun gizli ağ etkisini artırmak için harcanabilir. Kurnazlık, Sima Lun'un, aile arsalarından elde edilen geliri de artıran eşsiz Adli yönetim bina zinciri tarafından da üretilebilir.

 

Sima Liang: hak sahibi naip

 

Sınıf: Şampiyon

 

Oynayış odağı: meşru kanun

 

Eşsiz birimler:

 

• İmparatorluk Muhafızları (ön cephe hattı piyadesi, mükemmel savunma)

 

Sima Liang’ın ulusu Mülk adı verilen eşsiz bir yönetim şekline sahiptir. Bu yönetim şekli yönetimdeki idari bölge sayısını herhangi bir kayba yol açmaksızın sınırlar. Diğer yandan; bu ulus, ulusun azami alan boyutunu genişleten, ulus liderinin arsalarından elde edilen geliri, ikmali, ve karakterleri ele geçirme ihtimalini artıran Yetki adındaki özel kaynağa da erişebilmektedir. Yetkinin temel kaynağı, eşsiz bir İşbirliği himayeye alma anlaşması vasıtasıyla ulusun liderine biat eden uluslardır. Yetki, yozlaşmayı da azaltan Adli yönetim bina zinciri ile de elde edilebilmektedir.

 

Sima Wei: hiddetli general

 

Sınıf: Öncü

 

Oynayış odağı: saldırgan genişleme

 

Eşsiz birimler:

 

• Chu Piyadesi (taarruz, piyadeye karşı güçlü)

 

• Chu Mızrakçıları (anti süvari, zırhlı süvariye karşı güçlü)

 

Sima Wei’nin eşsiz ulus kaynağı Öfkedir. Öfke, askeri zaferler ve fetih seçenekleriyle elde edilir. Öfke, birim bakım masraflarını düşürür, ikmali artırır ve diğer ulusların Sima Wei’ye karşı diplomatik tutumlarını etkiler. Öfke zamanla azalır, bu sebeple Sima Wei ile başarıya ulaşmak için askeri ivmeyi korumak elzemdir. Diğer yandan, Sima Wei’nin Öfkesini dışarı vurmak ve cömert yönünü göstermek için bazı cazip araçları da vardır. Sima Wei iki adet eşsiz yönetim atamasına sahiptir: soyluların desteğini artıran Soyluları Ödüllendir ve ikmali daha da artıran Acemi Asker Topla.

 

Sima Wei’nin Hediye Sun adında eşsiz bir saray eylemi de vardır. Bu eylem, Sima Wei’nin hediyeyi alan karakter ile ilişkisini ilerletir.

 

Sima Wei’nin Askerlik Çağrısı askeri bina zinciri yeni acemiler için daha yüksek başlangıç rütbeleri sağlar, mevsimsel maiyet mevzilenmelerine bonus sunar, ikmali takviye eder ve yeniden mevzilenme maliyetini azaltır.

 

Ulus gelişmesi

 

Prenslerin ulus rütbeleri, Üç Krallık dönemi cenkbeylerinin rütbelerinden farklıdır. Prenslerin rütbesi Küçük Prensten Büyük Prense, sonrasında ise İmparatorluk Prensine uzanmaktadır.

 

Ayrıca, artık bizzat imparatorluk makamına yükselmeye çalışma veya mevcut imparatoru koruyup ülkeyi imparatorun naibi olarak yönetme seçeneğine de sahipsiniz. Bu iki mevki arasındaki tercihiniz sefer boyunca izlediğiniz hizalama yollarıyla oldukça yakından ilişkilidir.

 

Hizalamalar

 

Hizalama sistemi, ulusunuzu zaman içerisinde nasıl şekillendirebileceğinize dair yeni seçenekler sunar. Zenginlik, Ruh, Kudret ve Zihinden oluşan dört hizalamanın her biri farklı bonuslar sağlar. Bu hizalamaların kullanımı özel olarak gerçekleşen pek çok yeni olay ve ikilemlere göre şekillenir. Belirli hizalamalarla olan ilişkiniz kuvvetlendikçe, bu hizalamalar çevresinde özel olarak şekillenen olaylar ve ikilemler ile karşı karşıya kalacaksınız.

 

Hizalamalarınız, imparatoru ele geçirdiğinizde yüzleşeceğiniz ikilemleri de etkileyecektir. Buna karşılık, bu ikilemlerin sonucu en yüksek ulus rütbesi olan İmparatorluk veya Naiplik rütbesine çıkıp çıkamayacağınızı belirleyecektir.

 

Her bir hizalama ulusunuzun farklı yönlerine artan bonuslar sağlar:

 

Zenginlik: Ulusunuzun bu unsurla olan hizalamasını artırmak gelire, ticarete ve itibara artan bonuslar sunar.

 

Ruh: Ulusunuzun bu unsurla olan hizalamasını artırmak ulusunuzun gıda üretimine diplomatik ilişkilerine, soylu desteğine ve itibarına artan bonuslar sunar.

 

Kudret: Ulusunuzun Kudretle olan hizalamasını artırmak ordularınızın sefer hareket menziline, içtima sürelerine, maiyet bakım maliyetine ve itibarına ulus çapında bonuslar sağlar.

 

Zihin: Ulusunuzun Zihinle olan hizalamasını artırmak karakter tecrübe kazanımını, ulusunuzun araştırma oranını, müsait yönetici mevkilerini ve itibarını artırır.

 

Soylu Desteği

 

8 Prensin savaşı genel olarak soylular arasında bir üstünlük mücadelesiydi. Bunu yansıtmak üzere, asayiş oyunda artık soylu desteği olarak yer alıyor. Soyluların desteğinin düşük olması, soylular tarafından komuta edilen isyancı bir ordunun toplanmasına sebep olacaktır.

 

Ancak, aristokrasinin ihtiyaçları ve arzuları halkın ihtiyaç ve arzularından farklı olduğundan, altyapınızdaki olumlu ve olumsuz soylu desteği kaynakları durum gereği asayiş kaynaklarından oldukça farklıdır. Soylu desteğini alarak istikrarı korumak, Üç Krallık dönemine kıyasla farklı bina tercihleri gerektirecektir. Benzer şekilde, temel oyundaki asayişten farklı olarak, kumandanlık nüfuslarının artması soylu desteği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir.

Steam üzerinden al
Bu dlc , OynaSteam hesabı gerektirir.
Anında teslimat
Satın aldığınız anahtarlar hemen kullanıma hazır olacaktır. *
Resmi lisanslı
Tüm anahtarlarımız doğrudan oyunlar resmi yayıncısından alınmıştır.

Oyun bilgileri

Platform:
steam
Yayıncı:
SEGA
Geliştirici:
CREATIVE ASSEMBLY
Yayın tarihi:
17 Temmuz 2019
Tür:
Aksiyon
strateji
Özellik:
Tek Oyunculu
Çok Oyunculu

Steam başarımları
Franchise:
Total War
THREE KINGDOMS
Bağlantı:

Desteklenen Diller

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Čeština
한국어
Polski
Português
Русский
简体中文
繁體中文
Türkçe

Sistem gereksinimleri

Minimum:

 • OS: Windows 7 64 Bit
 • Processor: Intel Core 2 Duo 3.00Ghz
 • Memory: 4 GB RAM
 • Graphics: GTX 650 Ti 1GB|HD 7850 1GB|Intel UHD Graphics 620
 • DirectX: Version 11
 • Storage: 60 GB available space
 • Additional Notes: 6GB Memory if using integrated GPU

Recommended:

 • OS: Windows 10 64 Bit
 • Processor: Intel i5-6600 | Ryzen 5 2600X
 • Memory: 8 GB RAM
 • Graphics: GTX 970 | R9 Fury X 4GB VRAM
 • DirectX: Version 11
 • Storage: 60 GB available space

Total War: THREE KINGDOMS - Eight Princes
steam logo
£5,73
£6,99
-%18
Aktif olmadığı yerler Birleşik Krallık
paypal
visa
mastercard
googlepay
american-express
İndirilebilir İçerik. Bu içerik oynamak için aynı platformda Total War: THREE KINGDOMS gerektirir
Için kupon alın ...
%5 Indirimsonraki siparişiniz 
bu ürünü satın aldığınızda
İstisnalar geçerlidir. Kupon size e-postayla gönderilecektir.
Steam üzerinden al
Bu dlc , OynaSteam hesabı gerektirir.
Anında teslimat
Satın aldığınız anahtarlar hemen kullanıma hazır olacaktır. *
Resmi lisanslı
Tüm anahtarlarımız doğrudan oyunlar resmi yayıncısından alınmıştır.

Oyun bilgileri

Platform:
steam
Yayıncı:
SEGA
Geliştirici:
CREATIVE ASSEMBLY
Yayın tarihi:
08 Ağustos 2019
Tür:
Aksiyon
strateji
Özellik:
Tek Oyunculu
Çok Oyunculu

Steam başarımları
Franchise:
Total War
THREE KINGDOMS
Bağlantı:

Desteklenen Diller

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Čeština
한국어
Polski
Português
Русский
简体中文
繁體中文
Türkçe
Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun
Total War: THREE KINGDOMS - Eight Princeshakkında sevdiğiniz şeyleri açıklayarak diğer kullanıcılara yardımcı olun
Developed by Creative Assembly and published by SEGA. Creative Assembly, the Creative Assembly logo, Total War and the Total War logo are either registered trademarks or trademarks of The Creative Assembly Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office..

* Siparişlerin %1'inden azı manuel yetkilendirme için işaretlenmiştir. Bu işlem bir iş gününe kadar sürebilir, ancak siparişler normalde birkaç saat içinde gözden geçirilir.